Welkom bij

Wereldwinkel Tilburg

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Tilburg

 RSIN

 803505735 

 Vestigingsadres

Nieuwlandstraat 39, 5038 SM Tilburg

 Telefoonnummer

013-5362226

 E-mail adres

wwtilburg@hetnet.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Wereldwinkel Tilburg vindt dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Sinds 1 januari 2018 is Wereldwinkel Tilburg geen lid meer van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Sindsdien opereert de winkel geheel zelfstandig. Door de inkoop en verkoop van verantwoorde en duurzame producten blijft Wereldwinkel Tilburg zich inzetten voor eerlijke handel en een duurzame wereld.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Tilburg bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. 

Activiteiten

Door de verkoop van verantwoorde producten, vergroot Wereldwinkel Tilburg de kansen voor producenten in ontwikkelingslanden en draagt zij bij aan een duurzame wereld. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- Verkoop en promotie van verantwoorde cadeaus.
- De verkoop van verantwoorde producten bevorderen buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes.
- Bijdragen aan het versterken van verantwoorde handelsketens, d.m.v. inkoop en verkoop van verantwoorde producten.

Financiering

Financiering gebeurt met de inkomsten verkregen door verkopen in - en vanuit- de winkel.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de Wereldwinkel bestaat uit de voorraad en uit liquide middelen. De voorraad dient voor de verkoop, de liquide middelen staan op betaal- en spaarrekeningen bij de ING Bank en de Rabobank.

Besteding van  het vermogen

Het beperkte vermogen wordt ingezet voor de continuïteit van de Wereldwinkel.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter:                  Marc Vintges te Tilburg, geb. 19 juni 1952

Secretaris:                 Tijdelijk openstaande fucntie/vacature.

Penningmeester:        Kees Donders te Kaatsheuvel, geb. 3 maart 1943

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Tilburg heeft geen personeel in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit enkel vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Financiële huishouding

De jaarrekening wordt integraal in een apart document op de website gepunbliceerd.